Kendi imalatımız olan ALFA Çakmaktaşlarının her bir kolisi 20 kg. çakmaktaşından oluşmaktadır.
Ufak kutularımızın içinde, her birinde 20 adet çakmaktaşı olan 50 blister kart bulunmaktadır.
Her bir kolinin içinde 20 ara kutu, ve her ara kutu içinde 7 adet ufak kutu bulunmaktadır.
 
Kutularımızın üzerinde Tensa Çelik tescilli kalite damgasını ve firma bilgisini arayın. Taklitlerinden sakının.